Besluitenlijst raadsvergadering 19 juni 2023

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 19 juni 2023:

  1. De heer T. Mulder toe te laten als lid van de raad van de gemeente Olst-Wijhe.
  2. Tot strategische aankoop perceel agrarische grond locatie Vink in Olst.
  3. Het bestemmingsplan Buitengebied Diepenveenseweg 28a vast te stellen.
  4. Tot het uitbrengen van een positief advies aan het Commissariaat voor de Media op het voldoen door Airplay Media Stichting aan de eisen van de Mediawet 2008. 
Deel dit
Mail
Bellen