Besluitenlijst raadsvergadering 25 september 2023   

De gemeenteraad besloot in zijn openbare vergadering van 25 september 2023:

  1. Het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024-2026 vast te stellen.
  2. Een auditcommissie in te stellen en drie leden te benoemen.
  3. De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 10 en 11 juli 2023 vast te stellen. 

Het initiatiefvoorstel van de PvdA tot het intrekken van het besluit d.d. 26 juni 2023 en het nemen van een nieuw besluit inzake het beschikbaar stellen van middelen om te komen tot toekomstbestendig bibliotheekwerk in Wijhe werd verworpen met 11 stemmen tegen en 6 voor.  
 
Vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam via griffie@olst-wijhe.nl

Deel dit
Mail
Bellen