Hoe gaat een raadsvergadering?

De gemeenteraad vergadert altijd op maandagavond om 20.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe.

De vergaderstukken worden 10 dagen voor de raadsvergadering gepubliceerd op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom om een raadsvergadering bij te wonen.

Hoe vergadert de gemeenteraad van Olst-Wijhe?

Het besluitvormingsproces kent maximaal drie fases. Afhankelijk van het onderwerp behandelt de raad onderwerpen in een beeldvormende, oordeelsvormende en/of besluitvormende vergadering. .

Beeldvormend

Een ronde tafelgesprek waarbij raadsleden zoveel mogelijk informatie willen krijgen over een actueel onderwerp. Hierbij kunnen ook inwoners meepraten. Vaak gaat het hierbij om onderwerpen met grote maatschappelijke consequenties of waarbij verschillende belangen en opvattingen spelen. Lees meer over de beeldvormende bijeenkomst.

Oordeelsvormend

Dit is de vergadering waarin de raadsleden met elkaar discussiëren. Ze wisselen hun standpunten uit en proberen elkaar te beïnvloeden. Lees meer over de oordeelsvormende bijeenkomst.

Besluitvormend

Dit is de officiële raadsvergadering onder leiding van de burgemeester. In deze vergadering neemt de raad de besluiten. De onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn dan meestal al besproken in de beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten. Lees meer over de besluitvormende raadsvergadering.

Raadsvergadering bijwonen?

In het vergaderschema van de gemeenteraad vind je een overzicht van alle raadsvergaderingen. Je bent van harte welkom om een raadsvergadering bij te wonen. De raadsvergadering is ook live via internet te volgen. Laat de gemeenteraad ook je mening horen door gebruik te maken van je spreekrecht.

Videoverslag

Na afloop van de raadsvergadering kun je het videoverslag van de raadsvergadering terugkijken.

Deel dit
Mail
Bellen