Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De partijen met de meeste stemmen vormen een coalitie. Zij maken afspraken over o.a. de portefeuilleverdeling en de zaken die zij in hun bestuursperiode (4 jaar) willen gaan verwezenlijken. Dit ligt vast in een coalitieakkoord, dat u hieronder kunt lezen. De griffier ondersteunt de 17 raadsleden van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester.

De gemeenteraad is als volgt samengesteld:

Nevenfuncties

Vele raadsleden vervullen naast hun functie als raadslid ook andere functies. Dit noemen wij nevenfuncties. In het overzicht hieronder kunt u de nevenfuncties van onze raadsleden bekijken.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Coalitieakkoord 2010-2014  pdf 60,1 KB Download
Nevenfuncties  pdf 80,5 KB Download
Spring naar begin