Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De partijen met de meeste stemmen vormen een coalitie. Zij maken afspraken over o.a. de portefeuilleverdeling en de zaken die zij in hun bestuursperiode (4 jaar) willen gaan verwezenlijken. Dit ligt vast in een coalitieakkoord, dat u hieronder kunt lezen. De griffier ondersteunt de 17 raadsleden van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester.

De gemeenteraad is als volgt samengesteld:

Correspondentie met de gemeenteraad

Schrijft u een brief aan de gemeenteraad  realiseert u zich dan dat deze brieven openbaar gemaakt kunnen worden. Brieven worden voordat ze op de website worden geplaatst in de lijst van ingekomen stukken geanonimiseerd, maar ook in zijn geheel (dus met naam en contactgegevens) ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Ze zijn ook door de pers op te vragen. Alleen als u daar specifiek om vraagt zal een brief aan de raad vertrouwelijk behandeld worden. Het is nodig om dit meteen in de brief aan te geven. Voor advies of overleg kunt u contact opnemen met de griffier.

Nevenfuncties

Vele raadsleden vervullen naast hun functie als raadslid ook andere functies. Dit noemen wij nevenfuncties. In het overzicht hieronder kunt u de nevenfuncties van onze raadsleden bekijken.

Gedragscode

De raad heeft een gedragscode voor politiek ambtsdragers vastgesteld. Gedragscodes zijn voor gemeenten verplicht op grond van de Gemeentewet. De gemeenteraad stelt zowel voor de eigen leden als voor de leden van het college een gedragscode vast. Politiek ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Coalitieakkoord 2014-2018  pdf 106,5 KB Download
Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente  pdf 56,4 KB Download
Nevenfuncties  pdf 29,3 KB Download
Spring naar begin
 

Om onze dienstverlening aan u te verbeteren, vinden momenteel volop werkzaamheden plaats aan onze website.