Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De partijen met de meeste stemmen vormen een coalitie. Zij maken afspraken over o.a. de portefeuilleverdeling en de zaken die zij in hun bestuursperiode (4 jaar) willen gaan verwezenlijken. Dit ligt vast in een coalitieakkoord, dat u hieronder kunt lezen. De griffier ondersteunt de 17 raadsleden van de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester.

De gemeenteraad is als volgt samengesteld:

Nevenfuncties

Vele raadsleden vervullen naast hun functie als raadslid ook andere functies. Dit noemen wij nevenfuncties. In het overzicht hieronder kunt u de nevenfuncties van onze raadsleden bekijken.

Gedragscode

De raad heeft een gedragscode voor politiek ambtsdragers vastgesteld. Gedragscodes zijn voor gemeenten verplicht op grond van de Gemeentewet. De gemeenteraad stelt zowel voor de eigen leden als voor de leden van het college een gedragscode vast. Politiek ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Coalitieakkoord 2014-2018  pdf 106,5 KB Download
Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente  pdf 56,4 KB Download
Nevenfuncties  pdf 228,0 KB Download
Spring naar begin